הרב שמואל דודרב העיר הינו סמכות רוחנית.

רב העיר אינו בונה מקוואות ובתי כנסת, ואינו מתקן את העירוב.

המועצה הדתית אחראית על התחומים המעשיים. יש בה מחלקת נישואין, מחלקת כשרות, עירובין, מקוואות וחברה קדישא.

רב העיר הוא הסמכות הרוחנית בשאלות ההלכתיות. לדוגמא: יש מי שבודק את העירוב באופן קבוע, כל סוף שבוע. אל רב העיר פונים כאשר מתעוררת שאלה הלכתית. רב העכיר בודק באופן יזום את העיר מעת לעת, לראות אם נוצרו שאלות הלכתיות, לבדוק אפשרות של הרחבת העירוב (העיר כל הזמן גדלה ומתרחבת) ועוד.

רב העיר חותם על תעודות הנישואין. הוא בודק את התיק שפתחו בני הזוג, הוא בודק את העתק הכתובה שהחזיר עורך החופה. ומדי פעם מורה לעשות כתובה חדשה. כמו כן רב העיר חותם על תעודות הכשרות ועושה מדי פעם ביקורת בבית האוכל המפוקחים על ידי המשגיחים. כמובן שכאשר נשאלות שאלות הלכתיות לגבי נישואין או גיור או כשרות, רב העיר הוא הכתובת תשובות על שאלות אלה.

רב העיר נשאל על ידי המועצה הדתית לגבי כשרות המקוואות, ועל ידי הבלניות הוא נשאל על כשרות טבילה. הנשים הטובלות שואלות בלי הרף שאלות שונות ומגוונות, וזוגות רבים באים להתייעץ על שאלות בפריון ובטיפולים הורמונליים ורפואיים.

עיקר עבודתו של הרב הוא מסירת שיעורים והרצאות, ועניית תשובות לאלפי תושבי העיר השואלים בכתב ובעל פה, בטלפון ובמייל. הרב גם מפיץ תשובות לשאלות בדפים מיוחדים המגיעים לכל בתי הכנסת ולבתי הספר הדתיים. ומעל הכל הרב משיב לפניות המגיעות מכל חלקי ומגזרי התושבים בעפולה להתייעצויות בעניני חינוך, דת, מוסר ועוד ועוד. גם אולפני הגיור בעיר הם בברכת הרב, המורים מתייעצים עמו מעת לעת, מזמינים אותו לביקורים ושיעורים, ובית הדין מפנה כל מועמד לגיור אל הרב.

תפילתנו היא שלא ניכשל, ושנדע להשיב כהלכה, ושיתאהב שם שמים על ידינו, ושנישא חן וחסד בעיני א-להים ואדם.

הרב שמואל דוד

הרב הראשי לעפולה

שאל את הרב