רבנות+ אפרתי
אורי גל
בית אריזה לפרי הדר
רבנות
עמית שמואלי
בית אריזה לפרי הדר
רבנות + בעלז
איבי שמואלי
בית אריזה לפרי הדר
רבנות+ אפרתי
אהוד אברהמי
בית אריזה לפרי הדר
רבנות+ אפרתי
מושבי הנגב
בית אריזה לפרי הדר