בית כנסת אשל הנשיא

בתי כנסת
נווט לכאן:
בית כנסת אשל הנשיא

כתובת

8MGX+62 אשל הנשיא, ישראל

נוסח

ספרדי, ירושלמי

שם גבאי

הרב יואב חג'בי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית