בית כנסת שבי דרום

בתי כנסת
נווט לכאן:
בית כנסת שבי דרום

כתובת

FJ8Q+FF שבי דרום, ישראל

נוסח

ספרדי, ירושלמי

שם גבאי

הרב שרייבר

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית